بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   مـي گـويـنـد هـر كس اعتراف به اشهد ان لا اله الا اللّه و اشهد ان محمدا رسول اللّه بنمايد , مـي تـوان او را مـسـلـمان دانست اگر اين تنها شرط مسلمان بودن است , آيا مي تواند مقياس و محكي براي مسلمان بودن شخصي باشد ؟ مثلا چطور مي توان شخصي را كه نه نماز مي خواند و نه زكات مي دهد و نه روزه مي گيرد و نه از محرمات الهي پرهيز مي كند مسلمان واقعي دانست , آيا اينطور افراد فقط مسلمان شهادتي نيستند ؟