بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:2

رديف عنوان سؤال
  1   موسي(ع) هنگامي كه از ميعاد چهل روزه خودش به ميان بني اسرائيل برگشت، در مقابل عمل گوساله​پرستي آنها چه كرد و چرا اينكار را كرد؟

 
  2   اختلافي كه بين قرآن و تورات بر سر شخص سازنده گوساله در زمان غيبت چهل روزه موسي در ميان بني اسرائيل وجود دارد چگونه است؟