بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   موسي(ع) هنگامي كه از ميعاد چهل روزه خودش به ميان بني اسرائيل برگشت، در مقابل عمل گوساله​پرستي آنها چه كرد و چرا اينكار را كرد؟