بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:5

رديف عنوان سؤال
  1   حضرت علي((عليه السلام)) در نوزدهم ماه مبارك رمضان كه - مثلا - در زمستان بوده، ضربت خورده است. اين را نيز مي دانيم كه سال قمري با سال شمسي، در حدود يازده روز تفاوت دارد. ولي اينك ملاحظه مي كنيم كه روز نوزدهم رمضان گاهي در زمستان و گاهي در تابستان و گاهي د  
  2   شب نوزدهم ماه مبارك رمضان سه توطئة ترور چه شد؟ لطفاً سه مورد را نام ببريد. علت عدم موفقيت دو مورد ديگر چه بود؟

 
  3   گويند ششم ماه رمضان نامزدي امام جواد7با دختر مأمون بود. آيا صحيح است ؟ تاريخ دقيق و ماجراي آن چه بود؟

 
  4   علت تغيير شروع مبارك رمضان و يا عيد فطر در كشورهاي اسلامي چيست؟ چرا ما اغلب از كشور عربستان يك روز عقب تر هستيم؟ ملاك شيعه و اهل سنت در اين مورد چيست؟ آيا با دستگاه هاي پيشرفته مي توان ماه را ديد و شروع و پايان ماه را اعلام نمود؟

 
  5   اين كه در همه ايام سال مخصوصاً در ماه رمضان دعا ميكنيم كه مثلاً »اللهم ادخل علي اهل القبور السرور« آيا ممكن است به مرده اثر بگذارد؟ چگونه؟