بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   اگر امام حسين((عليه السلام)) در راه اسلام جهاد نمي كرد آيا وضع اسلام همين گونه بود كه امروزه هست؟