بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:8

رديف عنوان سؤال
  1   تعدادي از دعاهاي ماه مبارك رمضان را بنويسيد.

 
  2   چرا هر كس در ماه مبارك رمضان به مكه برود، بايد 21 روز بماند؟

 
  3   در اداره كارمند روحاني داريم. وي در ماه هاي محرّم و رمضان اداره را ترك مي كند و در سائر ايام نيز به موقع رفت و آمد نمي كند و منظم نيست ولي حقوق و اضافه كاريش را كامل مي گيرد و با افراد شوخي مي كند و گاهي دروغ مي گويد! آيا مي توانيم به ايشان اقتدا كنيم؟

 
  4   آيا كساني كه در ماه رمضان فوت ميكنند و يا تصادف ميكنند، نزد خداوند متعال داراي درجه و مقام هستند؟

 
  5   بنده درروستاي مرزبان از توابع شهرستان سنقركليايي در استان كرمانشاه زندگي مي كنم . اين روستاحدود 350تا 400نفر جمعيت دارد, ولي در ايام محرم و رمضان و اعياد و وفيات از روحاني و مبلغ ديني محروم هستيم . لطفاً در اين مورد اقدامي بنماييد.

 
  6   بعضي از خطيبان جماعت كه در ماه هاي رمضان يا محرم به روستاها مي فرستيد، بر چه اصولي تعيين مي گردند؟

بعضي از آنها حتي از سواد اوليه براي ارشاد مردم برخوردار نيستند و فقط بلدند براي مردم مصيبت تكراري بخوانند!

 
  7   فضيلت ماه مبارك رمضان را بنويسيد.

 
  8   چرا در ماه مبارك رمضان گفته ميشود كه دعاها و اعمالي كه انجام ميشود، بهتر به درگاه خداوند مورد قبول است؟