بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:3

رديف عنوان سؤال
  1   چرا مؤمنان به خصوص روحانيان و معلمان بينش ديني در ماه مبارك رمضان كم ميخندند و بيش از ديگران متواضع هستند؟

 
  2   از آن جايي كه قرآن ميفرمايد: مسلمانان بايد با هم متحد باشند، چرا ما در تعيين اول ماه مبارك رمضان و عيد فطر، همه ساله مشكل داشته و در يازده ماه بقيه (قبل و بعد از ماه رمضان) چنين مشكلي نداريم؟

 
  3   در رابطه با ملاك قرار دادن ماه براي تاريخ اسلام، براي من اين سؤال مي باشد كه چرا مثلاً ماه مبارك رمضان در يك سال برج 8 مي باشد و در سال ديگر 10 روز به عقب مي افتد و مثلاً به برج 7 تبديل مي شود وبه همين ترتيب ايام حج، به نظر من اين تاريخ و مبدا اشتباه است زيرا كه اگر زمان حج در زمان پيامبر در يك فصل خاص صورت گرفته نه اينكه دائماً در حال چرخش باشد و يا عيد سعيد فطر كه اگر يك روز عقب و جلو بشود فعل حرامي براي همه مسلمان است لطفاً در اين رابطه توضيح دهيد؟