[ 1] [ 2] [ 3] [ 4] [ 5] [ 6] [ 7] [ 8] [ 9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]
بازگشت به فهرست قبلي
تعداد كل:842

رديف عنوان سؤال
  1   در برخي روايات مي خوانيم كه اگر كسي دو روز در فلان ماه روزه بگيرد، خداوند همه گناهان او را مي آمرزد با اين وجود، آيه «فَمَنْ يَعْملْ مِثْقالَ ذَرَّة خَيْراً يَرَهُ» چه معنايي دارد؟
 
  2   مي گويند هر كسي اعتراف به «اشهد ان لا اله الله و اشهد ان محمّداً رسول الله» بنمايد مي توان او را مسلمان دانست، اگر اين تنها شرط مسلمان بودن شخصي باشد. مثلا چطور مي توان شخصي را كه نه نماز مي خواند و نه زكات مي دهد و نه روزه مي گيرد و نه از محرّمات الهي پ  
  3   با توجه به مطالب به ظاهر علمي كه امروزه دربارة موسيقي گفته ميشود كه مثلاً يادگيري نتهاي موسيقي در يادگيري رياضيات نقش مهمي دارند، و يا اينكه ترتيب قرار گرفتن ژنها هماهنگ با نتهاي موسيقي ميباشد، آيا ميشود نتيجه گرفت موسيقي پديدهاي فطري و مطابق فطرت است؟

 
  4   با توجه به اينكه در گذشته، مسلمانان در زمينههاي علمي و فرهنگي پيشرفتهاي فراوان داشته و دانشمندان بسياري از قبيل ابوريحان بيروني و ابن سينا و ... را تربيت نمودهاند، ولي امروزه جوامع غربي گوي سبقت را ربوده و از مسلمانان پيشي گرفتهاند برخي از افراد متجدد علت اين پيشرفت آنها و عقب ماندن مسلمانها را محدود و محصور بودن دين اسلام در يك زمان و موقعيت خاص ميدانند. چگونه بايد جواب اين افراد را بدهيم و از دين اسلام دفاع كنيم؟ 
  5   موسيقيهايي از قبيل موسيقي پاپ يا اكسيژني كه بسيار رايج هستند و در شنونده تأثير زيادي ميگذارد. به طوري كه با شنيدن آنها انرژي ميگيرند و سريعتر كارهايش را انجام ميدهد و چند لحظهاي با آن خوش است، آيا شنيدن آنها حرام است؟ لطفاً نگوييد «اگر غنا باشد...» چون معني غنا را نميدانم. با توجه به اينكه اكنون در قرن 21 به سر ميبريم، اگر اينها حرام است پس به چه گوش دهيم. با اين تجديد زمانه نسبت به 1400 سال قبل، چگونه به سخن اسلام كه ميگويد: «نوار رقص حرام است» گوش فرا داد؟ چگونه در مراسم ازدواج نوار رقص نباشد؟ آيا جوان نبايد شور و شوق داشته باشد، اسلام كه ميگويد: «نرقص، موسيقي گوش نده» آيا منظورش اين است كه فقط نماز و روزه به جا آوريم؟ پس جوان به چه شاد باشد؟ اين چه شادي است؟

 
  6   خواهري هستم 30 ساله ديپلم ادبيات كه همسرم معلم ابتدايي است. از دوران راهنمايي كه دوران جنگ ايران و عراق هم بود تحت تأثير صحبتهاي مربيان خود قرار گرفتم و كم كم به عبادت علاقهمند شدم، از غيبت و گناهان دوري ميكردم، از نيمه شعبان تا آخر رمضان روزه ميگرفتم، از نماز شب لذت ميبردم و مُصر به شركت در مجالس دعا از جمله كميل، ندبه، توسل و روضه و ... بودم. حالت معنوي خوبي داشتم و اگر ساعتها عبادت ميكردم خسته نميشدم.

اما متأسفانه از طرف خانواده مورد مؤاخذه قرار ميگرفتم كه كمتر عبادت كن. كم قرآن بخوان، كه بالاخره ديوانه ميشوي. اگر چه عبادتم هيچ مزاحمتي براي اهل خانه نداشت اما مادرم از عصبانيت قرآن يا مفاتيحم را از بغلم پرت ميكرد. اين رفتار در من ايجاد ترس كرد بطوري كه در تاريكي شب ميترسيدم نماز شب بخوانم. كم كم اين سؤالها برايم پيش آمد كه خدا كيست؟ چرا ما را خلق كرده است؟ و ... گاهي در نماز اين شك برايم ايجاد ميشود كه آيا من با كسي حرف ميزنم؟ و از هر كسي سؤالاتم را ميپرسيدم جواب قانع كنندهاي نمييافتم. با توسل زياد اين توهمات را به كمك خداوند از خود دور كردم. ولي حالا ميخواهم اين راه را با تمام خلوص، با آگاهي كامل طي كنم تا به معشوق خود برسم. گاهي در تنهايي شعرهاي عاشقانه مينويسم و ساعتها گريه ميكنم. ولي عاشقي نادان هستم.

لطفاً مرا راهنمايي كنيد تا اگر يك روز از عمرم باقي است در آن روز عاشقانه خدا را صدا زده و او را عبادت كنم تا سر كوي او به پرواز درآيم. 
  7   من دوستي با خدا را ميخواهم اما خدا را گم كردهام نميتوانم مخلصانه و درست عبادت كنم. برايم حضور قلب در عبادت بسيار دشوار است مدتي تمرين كردهام. من عرفان را دوست دارم، عاشق خدا شدن را دوست دارم ميخواهم خدا را بشناسم و در خدا غرق شوم. اما بخاطر كلاسها و كارهاي دانشگاه حتي فرصت نميكنم نمازهايم را سر وقت هم بخوانم.

مدتي نماز شب ميخواندم چقدر مشتاق بودم و برايم لذت بخش بود. اما الان كه سال تحصيلي شروع شده روزها آنقدر خسته ميشود كه هر چه سعي ميكنم نميتوانم شب بيدار شوم. در زندگي شديداً احساس پوچي ميكنم و فكر ميكنم كار مفيد نميكنم دوست دارم كتاب بخوانم تحقيق كنم، با خدا دوست شوم ولي هميشه احساس ميكنم وقت ندارم در صورتي كه ميدانم اگر يك برنامهريزي درست داشته باشم به همه كار ميرسم من هر چه فكر ميكنم نميتوانم يك برنامه درست براي خودم تنظيم كنم. من با وجود اين كه هيچ كار انجام نميدهم هميشه خستهام راهنماييم كنيد. 
  8   با توجه به اينكه دختر در 9 سالگي تكليف ميشود و پسر در 15 سالگي چه توجيهي دارد؟ عدهاي ميگويند به دليل اينكه دختر عادت ماهيانه ميشود و در اين ايام از عبادت محروم ميشود لذا براي جبران آن زودتر تكليف ميشود. اگر اين توجيه درست باشد، بايد بگويم كه دختر در دوران عادت ماهيانه فقط از نماز و روزه محروم است در حالي كه بايد در دوران تكليف از ساير گناهان اجتناب كند. پس اين توجيه قابل قبول نيست. لطفاً توضيح دهيد.

 
  9   با توجه به اين كه كسب مقامات معنوي به اعمال صالح بستگي دارد نه به جنسيت. آيا ايامي را كه زن عذر شرعي بر ترك عبادات دارد و مثلاً از ثواب روزه تمام رمضان محروم است چگونه ميتواند در كسب فيوضات و مقامات معنوي با مرد برابر باشد؟ 
  10   سؤال من، در مورد مقام زن در اسلام است. گر چه پس از اسلام زن مقام والايي در خانواده و اجتماع بدست آورد، و از منجلاب فساد جاهليت بيرون آمد و اسلام به او حيثيت داد، ولي از جهاتي ديگر او را در تنگنا قرار داده و مقامش را پستتر نمود. احاديث زيادي داريم كه زن را موجودي احمق، بيوفا و عامل فساد ناميدهاند. چرا حضرت علي (7) مخالف حقوق زن بودند؟! من كه شيعه هستم و قلبي مالامال از عشق به اهل بيت (:) دارم، چه كنم وقتي ميبينم هم جنسان من در تمام اديان الهي ارزش چنداني ندارند؟! من از زن بودن خود احساس شرمندگي ميكنم. وقتي حتي قرآن هم، مردان را بر زنان برتري داده است، و فرموده: مردان بر زنان سرورند و ما گروهي را بر گروهي ديگر سرور و رهبر قرار داديم.

و حضرت علي (7) خطاب بهفرزند خود امام حسن(7) ميفرمايند: از مشورت با زنها پرهيز كن زيرا نظر آنها به نقص و عيب است و تصميم آنها به سستي و ... .

رسول اكرم (9) ميفرمايند: زن چون پيش آيد مانند شيطان است و باز چون پشت كند مثل شيطان خواهد بود. و به هر صوررت، راهزن ايمان و فريبندة انسان و منحرف كنندة دلهاي مردم ميباشد. نيز روايت است كه پيامبر روزي در وقت صبح به جانب زنها، رو كرد و مقابل ايشان توقف نموده و فرمود: اي جماعت زنان! نديدهام مانند شما افرادي را كه از جهت عقل و دين ضعيف باشند و در عين حال دلهاي صاحبان خرد را جلب كرده و مفتون خود نمايند. من بيشتر آهل آتش را از شما ديدم. در حديثي ديگر ميفرمايند: شما زنها اكثريت اهل جهنم را تشكيل ميدهيد. زني پرسيد يا رسولالله براي چه؟ فرمود: شما بدگويي، بسيار و طرد و لعن زيادي به ديگران مينماييد. و در مقابل شوهر و افراد فاميل كفران نموده و خوبيهاي آنها را ناديده ميگيريد. و در عين حال، رأي شما كوتاه و دين شما ضعيف است. زنها گفتند: كوتاهي فكر و ضعف دين ما از كجاست؟ فرمود: دليل نقصان فكر شما، اين است كه: پروردگار متعال، شهادت دو نفر از شما را به جاي شهادت يك مرد قرار داده است. اما نقصان دين شما به اين دليل است كه، هر ماه روزها و شبهايي ميگذرد، بيآنكه مقابل پروردگار سجده كرده و عبادت او را انجام دهيد.

اين مسايل براي من مبهم است كه چرا شهادت دو زن در برابر يك مرد است؟ چرا عادت ماهيانه، دليل ضعف دين تلقي شده؟ آيا خدا عادت ماهيانه را براي تمسخر زن قرار داده؟! يا براي اين كه در اين چند روز اذيت و آزار ببيند؟! يا اين كه به مصلحت زن است و موجب پاكيزگي جسم؟!

يا نويسندهاي در كتابش پس از ذكر حديثي از اميرالمؤمنين (به اين مضمون): «پرهيز كنيد از ضررهاي زنهاي بد و از زنهاي خوب بر حذر باشيد. و هر گاه به كار نيكويي شما را امر كردند، اطاعت نكنيد، تا در برآوردن منكرات و اطاعت امور ناشايست از شما توقع نداشته باشند». نوشته بود: اگر مرد در امور خود تحت تأثير خواستههاي زن قرار گرفته و رعايت رضايت او را كند از پيشرفت و موفقيت محرم خواهد ماند. حضرت علي (7) در اين حديث بطور كلي نظر زنها و حضورشان را مردود ميداند، يا او را فقط براي بقاي نسل و ارضاي شهوت لازم ميداند.

آيا كسي نبود به اين آقاي مؤلف بگويد: كسي كه نه ماه زحمت بارداري و بزرگ شدن شما را كشيد، مرد بود يا زن؟ رسول اكرم (9) ميفرمايند: زنها را در غرفههاي بالا جاي ندهيد و به آنان كتابت ياد نداده، و ريسندگي و تفسير سورة نور را به ايشان بياموزيد.

آري! زن بايد از حق دانش، اظهار نظر، تصميم و ... محروم باشد و تماماً دنبالهرو باشد! رسول اكرم(9) در حديثي ديگر ميفرمايند: زنها از جهت گفتن ناقص و منطق آنها ضعيف بوده، و وجودشان پوشيدني است. پس آنها را در خانهها محفوظ نگه داريد، و ضعف گفتارشان را با سكوت جبران كنيد. حديثي ديگر: اگر ممكن بود دستور دهم كسي غير از پروردگار سجده شود، سفارش ميكردم زنها در مقابل شوهرانشان سجده كنند. سوگند به خداوند، زن نتواند حقوق مربوط به پروردگار را بجا آورد، تا هنگامي كه حقوق شوهرش را انجام نداده است.

يعني زن عيب بشريت است. او را پنهان كنيد تا موجب خجالت شما نشود. چون احمق است، در مقابل سؤالاتش سكوت كنيد. آيا حديثي داريم كه بگويد عبادت مرد قبول نيست، مگر آنكه آسايش همسرش را تأمين كرده باشد؟! يا حتي با او مهربان باشد؟!

آه خدايا! آيا اين عدالت توست؟ مگر نه اين است كه قرآن فرموده: برتري به تقواست؟ پس چرا مرد را موجود برتر ناميدهاند؟ آيا تبعيض نيست اگر زني شب را به صبح رساند و شوهرش از او ناراضي باشد، تمام فرشتگان تا صبح او را لعن خواهند نمود؟! (گر چه حق با او باشد؟) يعني اي زن، تو بايد غلام حلقه بگوش مرد باشي و دم برنياوري؟! زيرا در آن صورت ملعون پروردگار و فرشتگان خواهي بود؟ آيا اين ضعف اسلام نيست؟ آيا اين عدل است؟! آيا فقط مردان ايمان پايدار دارند؟ من از وقتي اين مسايل را فهميدم نماز نميخوانم زيرا در شرايطي كه در مقايسه با برادرانم نماز آنها مقبولتر است، گر چه ايمان من قويتر باشد، چرا نماز بخوانم؟ و تا وقتي اين مسايل برايم روشن نشود، هرگز سر بر سجده نخواهم گذاشت. 
  11   امروزه مرسوم گرديده كه افرادي مبلغي پول به كشاورزان با عنوان سلف در شرايط كمبود پول و بنيه مالي كشاورز پرداخت مينمايند. در مقابل مقرر مينمايند كه در فصل برداشت محصول، كشاورز مقدار دو يا سه تن گندم يا جو به او تحويل دهد. در شرايط فعلي كه به طور حتم قيمت گندم يا جو بالا خواهد رفت و سودي عايد فرد خواهد گشت و كشاورز به ناچار تن به اين معامله ميدهد، آيا انجام اين معامله كه مطمئناً به ضرر كشاورز است، جايز است؟

 
  12   چرا خوردن و آشاميدن (سهواً) روزه واجب ماه رمضان را باطل نميكند اما روزه مستحبي و روزه هايي را كه در غير ماه مبارك گرفته شود، باطل ميكند؟

 
  13   اگر از چندين سال پيش كفاره روزه به گردن زن باشد، آيا مقدار كفاره سال به سال افزوده ميشود؟

 
  14   اگر روزه قضا از چندين سال پيش بر گردن زن باشد، پرداخت كفاره به عهده همسر او است يا به عهده خودش ميباشد؟

 
  15   اگر براي نماز صبح نتوانيم به موقع بيدار شويم، آيا ميتوانيم همه روزه، قضاي آن را به جا آوريم؟ آيا قضاي نماز ما صحيح خواهد بود؟

 
  16   مگر اصل عبادت راز و نياز انسان با خداوند نيست، پس چطور قضاي نماز و روزه ميت را ديگري ميتواند انجام دهد؟

 
  17   اگر كسي روزه باشد و در دهان خود آب بريزد و آن را خالي كند، اشكال دارد؟

 
  18   از بعضي معلمهاي بينش يا روحانيون شنيدهام كه شانه زدن ايستاده در شب و چيدن ناخن يا برش پارچه در بعضي روزها مكروه است. اين چيزها در اسلام وجود دارد؟

 
  19   هر كس هر دعا و نماز و روزهاي را انجام دهد، ثواب آن را دريافت مي كند، حتيّ اگر ثواب آن بهشت باشد؟

 
  20   كسي كه با حالت جنابت نماز و روزه انجام دهد، چه حكمي دارد؟

 
  21   چون خانواده شهيد هستيم، بنياد 15 خرداد و مسائل و خوراك را با تخفيف 30% با دفترچه به ما ميدهند. يكي از اعضاي خانواده ما كفاره روزهاش را ميدهد، امّا نه به صورت پول، بلكه به صورت اجناس. قيمت اجناسي كه از بنياد ميگيريم، از قيمت بيرون ارزانتر است. آيا ميتوان اين اجناس را براي كفّاره بدهيم يا بايد به قيمت آزاد حساب كنيم؟

 
  22   آيا به يك روحاني كه در منطقه محروم به عنوان روحاني مستقر ميباشد و حقوق دريافت ميكند، ميتوان مال امام و پول نماز و روزه ميت داد؟

 
  23   چرا در قرآن و حديث فقط مسئله زكات مطرح است، ولي از اهميّت خمس خبري نيست، در حالي كه امروزه زكات براي كشاورزان و دامداران است، ولي خمس همه را شامل ميشود؟

 
  24   اگر بخواهيم براي اموات خود نماز و روزه بگيريم، پولش را به چه كسي و كجا بايد داد؟ قيمت نماز و روزه يك سال چقدر است؟ اگر بخواهيم به حوزه علميه قم بفرستيم، چطور بفرستيم؟

 
  25   اگر كسي اصلاً به پدر و مادر نگويد روزه است، روزهاش صحيح است؟ اگر كسي روزه مستحبي بگيرد، ولي نخواهد ديگران بفهمند و وقتي از او سؤال كنند روزهاي، بگويد نه و در ذهنش چيز ديگري را بياورد، آيا دروغ حساب مي شود؟

 
  26   اگر شخصي به روح همسر خود كه فوت كرده كلمههاي ناسزا بگويد، به خصوص در روزهاي پنج شنبه، آيا روح ميت آزار ميبيند؟ آيا آن را ميشنود؟

 
  27   كسي كه ميان محل كار و وطن تردد ميكند، براي صحت روزه لازم است قبل از اذان ظهر در وطن يا محل كار باشد؟

 
  28   هنگامي كه به سن تكليف رسيدم، توانايي جسمي لازم براي گرفتن روزه نداشتم، حتي تا كنون كه چهل سال دارم روزه نگرفتهام. دكتر گفته روزه نگيرم. وظيفه من نسبت به قضا و كفاره چيست؟

 
  29   دختري دارم هشت ساله كه از خدا و ديده نشدن او و خانه و زن و بچه خدا سؤال ميكند. با چه زباني درباره خدا و مسائلي مانند نماز و روزه با او سخن بگويم تا قانع شود؟

 
  30   من در نهاوند متولد شدهام و شش سال است كه به خاطر شغل پدرم به شهر ديگري نقل مكان كردهايم. در دانشگاه شهر ديگري قبول شدهام. در اين سه شهر چگونه بايد نماز و روزه را انجام دهم؟

 
  31   با توجه به اين كه خدا به روزه ما احتياج ندارم، چرا اگر كسي در ماه رمضان به هر دليلي روزه نگيرد، بايد آن را جبران كند و در غير اين صورت مرتكب گناه ميشود؟

 
  32   گاهي انسان با ديدن بعضي افراد به ياد روزهايي در گذشته ميافتد و به فكر فرو ميرود، با با اين فرض كه طرف مقابل احساس ميكند به او خيره شدهاي، آيا اين گناه است؟

 
  33   آيا مي توان به علّت ضعفي كه در اثر روزه گرفتن به انسان دست مي دهد، روزه نگرفت؟

 
  34   در كتاب هاي درسي ديني خوانده بوديم كه هدف از روزه گرفتن با خبر شدن از حال گرسنگان است و باعث تقوا مي شود امّا هيچ كدام از اين نتايج براي من حاصل نشده است، حتي دوستان و آشنايان مي گويند ما به خاطر ثوابش روزه مي گيريم. چرا اين گونه است؟

 
  35   خواهرم مي گويد كه برادر شوهرش شخص مناسبي براي ازدواج با من است و از من مي خواهد با خودنمايي و اظهار علاقه كردن به او تمايلم را براي ازدواج نشان دهم. در حالي كه آن شخص مورد پسند من نبوده و به امور شرعي و اعتقادي پاي بند نيست. نه نماز مي خواند. نه نماز مي خواند و نه روزه مي گيرد. لطفاً راهنمايي فرماييد.

 
  36   آيا شمارش روزهاي حيض به صورت 24 ساعته است يا فقط شمارش روزها كافي است، مثلاً اگر عادت ماهيانة شخصي روز شنبه ظهر آغاز شود، بايد روز شنبه هفتة بعد همان موقع ظهر غسل كند يا روز جمعه؟

 
  37   اگر شخصي بيماري معده داشته باشد، ولي در ماه مبارك رمضان بتواند روزه بگيرد، به شرطي كه هنگام سحر از دارو استفاده كند، آيا روزة او صحيح است؟

 
  38   بنده بعد از چند سال فهميده ام سرمه مانع نفوذ آب است. آيا نمازهاي قبلي قضا دارد؟ در صورتي كه نمي دانم چه مدّت بوده و حتي بااين حال روزه گرفته ام، حكم چيست؟ 
  39   كسي كه به دليل اغفال ديگران يا به دلايل افسردگي يا ضعف جسمي در زندان خودكشي مي كند، ولي سابقه نماز و روزه دارند آيا به بهشت مي روند؟

 
  40   اگر كسي مدتي نماز و روزه هاي خود را انجام نداده و حالا پشيمان شده ولي نمي داند چقدر نماز و روزة قضايي دارد، چه بايد بكند؟

 
  41   آيا اين درست است كه در بعضي از روزها نبايد روزه گرفت؟ آن ها چه روزهايي است؟

 
  42   اگر در ماه مبارك رمضان زني براي غسل واجب، سر خود را كاملاً زير آب كند روزة او باطل است؟ چرا؟

 
  43   دختري هستم هفده ساله كه هر وقت مردي را مي بينم (حتي پدر يا برادرانم) حالت تحريك پذيري به من دست مي دهد. از اين رو با ديگران ارتباط كمي دارم . فكر مي كنم اين حالت شهوتي است و احساس مي كنم نماز و روزه هايم باطل هستند. مرا راهنمايي كنيد.

 
  44   من قبلاً حدود دو سال يا بيشتر مقلد حضرت آيت الله فاضل لنكراني بودم، ولي به دليل اين كه دانش آموز بودم و روزهاي جمعه به وطنم باز ميگشتم، براي اين كه نمازهايم كامل باشد، به حضرت آيت الله مكارم تغيير دادم. آيا تغيير مرجع اشكال دارد؟

 
  45   بعد از مرگ افراد معمولاً مراسم سوم، هفتم، چهلم و سالگرد برگزار ميشود. چرا همين روزهاي را مراسم ميگيرند. آيا اين مراسم تأثيري بر حال مرده دارد؟ 
  46   من در شبي از ماه مبارك رمضان جنب شدم و قبل از اذان براي خوردن سحري بيدار شدم و به اين بهانه كه اگر سحري نخورم نمي توانم روزه بگيرم، غسل نكردم و فقط تيمم به جاي غسل انجام دادم. آيا روزة من صحيح است؟

 
  47   اگر فردي در ماه مبارك رمضان كاري انجام دهد كه روزه را باطل مي كند و آن فرد نداند و بعد از ماه مبارك بفهمد كه آن كار روزه را باطل مي كند، ايا بايد كفاره بدهد و قضاي آن را به جا آورد؟

 
  48   اگر پدر شخصي در يك شهر و مادرش در شهر ديگري متولد شده باشند و اينك در محل تولّد مادر زندگي كنند، حكم نماز و روزه هاي فرزندان چگونه است؟ اگر يكي از فرزندان در محلّ تولد پدرش با فردي وصلت كند، حكم نماز و روزه هايش در دوران عقد چگونه است؟

 
  49   اگر كسي در ماه مبارك رمضان كه روزه است، در اثر عدم اطلاع استمنا كند، چقدر بايد كفاره بدهد؟

 
  50   برخي از افراد را ميبينم كه در گذشته اهل نماز، روزه و عبادت و ارتباط با خدا بودند ولي الان در مسير گناه و لذت جوييهاي نامشروع هستند. اين مسئله مدتي است در من اين ترس را ايجاد كرده كه نكند من هم روزي چنين سرنوشتي داشته باشم. لطفا مرا راهنمايي كنيد.